Om oss

Unika kompetenser

Hos Österby Gjuteri förenas en lång tradition av järnhantering med modern teknologi. Vi har idag en absolut spjutspetskompetens inom framställning och bearbetning av stålgjutgods.

Österby Gjuteri är mer än ett kvalificerat stålgjuteri, vi fungerar ofta som komplett leverantör av färdigbearbetade produkter. Vanligtvis framtagna i korta serier eller unika exemplar för att tillgodose särskilda önskemål.

Stål för alla miljöer

Den varierade produktionen ställer höga krav på materialkunskaper, industriell erfarenhet, lyhördhet och flexibilitet. Österby Gjuteri uppfyller dessa krav och kan dessutom erbjuda tekniska resurser av högsta klass.

Österby Gjuteri är experter på stål, vi kan leverera stålgjutgods i en mängd olika legeringar för att maximalt kunna anpassa sig kundernas skiftande behov. Legeringarna är allt från olegerade varianter till superlegeringar med sinsemellan vitt skilda egenskaper.

Datorstyrda svarvar och fräsverk svarar för bearbetning med högsta precision av de gjutna komponenterna.

En komplett leverantör av färdigbearbetade specialkomponenter i stål.