Miljö & Kvalitet

Ledningssystem

Österby Gjuteri AB är beläget ca 10 mil norr om Stockholm. Företaget består av ett stålgjuteri och en integrerad mekanisk verkstad där gjutgodset vidareförädlas främst genom skärande bearbetning.

Produktionen sker till störst del i rostfritt stål och består bl.a. av höglegerade maskindelar, propellrar, turbinhjul och slitgods. Seriestorleken är typiskt 1 – 10 detaljer och godsvikten varierar mellan 1kg till ca 6 ton.

Österby Gjuteri AB är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 godkända av DNV och har tillverkningsgodkännande från flera klassningssällskap samt PED enligt DNV.

Certifikat