Historia

En levande svensk järnhistoria

Redan innan Columbus steg i land på Amerikas kust, framställdes järn i Österbybruk. Det är en lång och stolt tradition med start i 1400-talet vi bär med oss.

På 1600-talet kom Österbybruk, tillsammans med de närliggande bruken i Lövsta och Gimo, i Louis De Geer ägo och utvecklades under hans ledning till Sveriges näst största järnbruk. I slutet av 1700-talet fungerade Österbybruk som navet i en region som svarade för en stor del av dåtidens totala järnproduktion.

Omstruktureringar inom järn- och stålindustrin ledde till att Fagersta AB år 1927 övertog bruket av den siste brukspatronen P A Tamm.

1983 bildades Österby Gjuteri och blir då personalägt, det är nu ett renodlat stålgjuteri. Tre år senare startades dotterbolaget Marine Jet Power AB, numera en av världens ledande leverantörer av högpresterande vattenjetaggregat. Under 2001 expanderade Österby Gjuteri ytterligare genom förvärvet av Alcopropeller AB i Örebro, ett företag med mer än 80 års erfarenhet av propellertillverkning.

2007 förvärvas Österby Gjuteri av ett riskkapitalbolag och året efter investeras det i nya industrilokaler och maskiner.

2020 blir Österby Gjuteri återigen personalägt då tillsammans med tre privatpersoner

Femhundra år har gått sedan järnet började brukas i Österbybruk och traditionen lever vidare. Världens enda komplett bevarade vallonsmedja från den tiden finns i vårt samhälle. Och än i dag använder Österby Gjuteri den kvalitetsstämpel som skapades för mer än 250 år sedan: OO. Det första O:et i vårt varumärke sägs stå för Österbybruk och det andra för utskeppningshamnen Öregrund, båda skrivna internationellt med initialbokstaven. Nu – liksom då – är ringarna symboler för högsta kvalitet.