Hållbarhet

Hållbarhetsarbete

Österby Gjuteri arbetar aktivt med att vara hållbara. Vi återanvänder 90 % av gjuterisanden i vår process istället för att den skall gå på deponi eller bli fyllnadsmassa. Allt stål som vi producerar är 100 % återvinningsbart. När vi smälter våra legeringar så återanvänder vi det interna skrotet i så stor grad som vi kan och vi har legeringar som består av 100 % återvunnet internt skrot.

Österby Gjuteri återvinner även värmen från våra värmebehandlingsugnar för att värma upp våra lokaler. Detta är ett sätt att minska behovet av värmepannor. Vi har även bytt ut oljevärmningen till fördel för fossilfria bränslen.

Österby Gjuteri arbetar aktivt för att vår personals välmående och vi arbetar kontinuerligt med förebyggande insatser för att undvika skador i form av olyckor eller slitage.

Österby Gjuteri tar hållbarheten på stort ansvar!