Forskning & utveckling

Forskning och utveckling

Österby Gjuteris mål är att vara världsledande på tillverkning av komplicerat gjutgods i korta serier. För detta krävs hög kompetens inom materialkunskap, gjuteriteknik, gjutsimulering och bearbetning.

Tillsammans med Svenska Gjuteriföreningen, RISE och andra svenska gjuterier bedrivs forskningsprojekt inom materialteknik, gjuteriteknik och virtuell teknik som datasimulering och beräkningar. Vi bedriver även forskningsprojekt tillsammans med universitet och högskolor.

Österby Gjuteri jobbar kontinuerligt för att ytterligare effektivisera och öka kvaliteten på våra produkter. Samarbete sker med leverantörer av gjuteriförnödenheter, bland andra Ask Chemicals, Foseco och Beijer Industri och inom mekanisk bearbetning med skärleverantörer som Sandvik Coromant och SECO samt med CAD/CAM-leverantören AME AB.

Vi är även representerade som leverantör i Big Science, Swedish Guide, en organisation som hjälper svenska företag till samarbete och affärsmöjligheter tillsammans med forskningsanläggningar i Europa.