Heavy industry

We produce many different applications for the heavy industry, for example hammers in wear-resistant materials such as white iron and manganese steel.
För tung industri producerar vi en mängd olika applikationer ibland annat nötningsbeständiga material som vitt gjutjärn och manganstål.

  • Hammer
  • Plug and conductor
  • Wear plates
  • Heat resistant trestle