Energy

  • Steam and gas turbines
  • Kaplan blades
  • Hubs
  • Francis turbines
  • Heat-resistant products for combined heat and power plants.
  • Ång- och gasturbiner
  • Kaplanskovlar
  • Nav
  • Francisturbiner
  • Värmebeständiga produkter till kraftvärmeverk