Jan Greholt
Ekonomichef
jan.greholt@ogab.se
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVrb25vbWlAb2dhYi5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5la29ub21pQG9nYWIuc2U8L2E+
Telefon +46 (0)295 244 200
Mobil +46 (0)70 675 68 06